ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

  • ช่วยแก้ปัญหาพ่อพันธุ์น้ำเชื้อน้อย แม่พันธุ์ตกไข่ยาก 
  • ช่วยให้การผสมพันธุ์นอกฤดูเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • เหมาะสำหรับผู้เพาะพันธุ์ปลา และกบ ต่อครั้งในจำนวนมาก 
  • ฮอร์โมนมีความเข้มข้น 15,000 ไมโครกรัม ต้องเจือจางและใช้ควบคู่กับยาเสริมฤทธิ์

เหนี่ยวนำเพศผู้ 

สำหรับปลานิล ปลาทับทิม

  • เหนี่ยวนำเพศเมีย สำหรับปลาหมอ และ กบ
  • ช่วยแก้ปัญหาพ่อพันธุ์น้ำเชื้อน้อย แม่พันธุ์ตกไข่ยาก 
  • ช่วยให้การผสมพันธุ์นอกฤดูเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • พร้อมใช้ เหมาะสำหรับมือใหม่และผู้เริ่มต้น

เหนี่ยวนำเพศผู้ 

สำหรับปลานิล ปลาทับทิม

เหนี่ยวนำเพศผู้ 

สำหรับปลานิล ปลาทับทิม

  • เหนี่ยวนำเพศเมีย สำหรับปลาหมอ และ กบ