เกี่ยวกับเรา

ALDAMEX เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จากการรวมตัวของผู้มีประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบ

ALDAMEX เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์และเวชภัณฑ์ ผลิตภัณพ์พืชและสมุนไพร พรีไบโอติกและโพรไบโอติก จากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศและในประเทศ ที่มีมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ALDAMEX ได้ร่วมวิจัยและพัฒนา ตลอดจนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์กรของรัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริง สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของวงการปศุสัตว์ การลดการนำเข้าเวชภัณฑ์เคมี เพิ่มศักยภาพในการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในประเทศและตลาดต่างประเทศ