บริการของเรา

บริการด้านงานวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

บริการรับจ้างผลิตแบบ OEM และ ODM

ผลิตสารสกัดคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการ

ออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ (COA)

ออกแบบ ฉลาก และกล่องบรรจุภัณฑ์

01

R&D Team

บริการด้านงานวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

ให้บริการในการพัฒนาหรือวิเคราะห์สูตรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยยึดหลักการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ในราคาที่เหมาะสมโดยลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้เอง เพื่อให้ตรงกับแนวทางการตลาดที่วางไว้ และมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย

01

R&D Team

บริการด้านงานวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

ให้บริการในการพัฒนาหรือวิเคราะห์สูตรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยยึดหลักการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ในราคาที่เหมาะสมโดยลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้เอง เพื่อให้ตรงกับแนวทางการตลาดที่วางไว้ และมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย

บริการด้านงานออกแบบ OEM/ODM

รับจ้างผลิตสินค้าให้ตามสูตรของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปขายในแบรนด์ของตัวเอง (OEM) โดยโรงงานจะรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด หรือจะให้เราออกแบบคิดค้นผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้า (ODM) ให้กับบริษัทเพื่อนำไปขายในแบรนด์ตัวเองก็ได้อีกเช่นกัน

02

create product

บริการด้านงานออกแบบ OEM/ODM

รับจ้างผลิตสินค้าให้ตามสูตรของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปขายในแบรนด์ของตัวเอง (OEM) โดยโรงงานจะรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด หรือจะให้เราออกแบบคิดค้นผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้า (ODM) ให้กับบริษัทเพื่อนำไปขายในแบรนด์ตัวเองก็ได้อีกเช่นกัน

02

create product

03

Extract

ผลิตสารสกัดคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการ

ผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง โรงงานของเราเป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด

03

Extract

ผลิตสารสกัดคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการ

ผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง โรงงานของเราเป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด

ออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ (COA)

ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

04

Certificate

ออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ (COA)

ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

04

Certificate

05

Packaging Design

ออกแบบ ฉลาก และกล่องบรรจุภัณฑ์

เรามีทีมงานมากความสามารถในการออกแบบแพคเกจจิ้งประเภทต่าง ๆ มีรูปแบบที่สวยงามทันสมัย สไตล์มินิมอล โมเดิร์น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

05

Packaging Design

ออกแบบ ฉลาก และกล่องบรรจุภัณฑ์

เรามีทีมงานมากความสามารถในการออกแบบแพคเกจจิ้งประเภทต่าง ๆ มีรูปแบบที่สวยงามทันสมัย สไตล์มินิมอล โมเดิร์น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า